Maciej Błoński

lekarz stomatolog

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach gdzie w roku 2005 uzyskał dyplom na Wydziale Stomatologii. W latach 2005-2006 odbył staż podyplomowy w Polmedico – Poliklinice Stomatologicznej „Pod Szyndzielnia" w Bielsku Białej. W latach 2007-2012 w szpitalu św. Barbary w Sosnowcu zrobił specjalizację z chirurgii stomatologicznej. W jej trakcie postanowił poświęcić się implantologii. Od roku 2009 pracuje jako implantolog.