Implantologia

Wszczepienie implantu – część chirurgiczna 3000 zł
Odbudowy implanto–protetyczne:  
Korona metalowo–porcelanowa wraz z łącznikiem 2000 zł
Korona pełnoceramiczna wraz z łącznikiem 3000 zł
Śruba gojąca 300 zł