Chirurgia stomatologiczna

Konsultacja chirurgiczna 100 zł
Badanie Hist–pat 50 zł
Usunięcie zęba paradontalnego 80 zł
Usunięcie zęba – ekstrakcja prosta 100 zł
Usunięcie zęba – ekstrakcja skomplikowana 150 - 200 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba 300 - 600 zł
Podcięcie wędzidełka wargi 150 - 200 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego 50 - 100 zł
Regeneracja kości 1000 zł
Resekcja wierzchołka korzenia 400 - 500 zł
Hemisekcja 300 zł
Szycie połączenia ustno–zatokowego 200 - 400 zł
Podniesienie dna zatoki 3000 - 4000 zł